Termeni si Conditii 

I. DEFINITII 

1.1. Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea site-urile www.utilben.ro sau www.piese.utilben.ro şi plasarea de comenzi de produse și servicii  prin intermediul acestor magazine virtuale. Termenii si condițiile generale prevăzute in continuare se vor aplica tuturor vanzarilor de produse si servicii de catre Utilben SRL si partenerii din Utilben Webshop si pot fi modificate oricand de catre Utilben SRL.

Cumparator - persoana fizica / persoana juridica sau alta entitate juridica ce emite o Comanda.

Vanzator - societatea Utilben SRL sau „Utilben”, avand sediul social in Cal. Armatei Romane 78 Loc. Carei, Jud. Satu-Mare, Cod 445100, înreg. la Registrul Comertului sub nr.: J30/438/2006, Nr. TVA: RO 18643343, cont IBAN nr. RO32 BRDE 130S V654 0355 1300, deschis la BRD Cluj-Napoca, cod SWIFT: BACXROBU, legal reprezentata prin Ruben Marian – Administrator. 

Produse si Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care pot si urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului.

Comanda - comunicare ce intervine intre Vanzator si Cumparator sub forma de document electronic (formular de comanda, email sau fax) sau telefonic,  prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile comandate si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.

Contract -  reprezinta contractul la distanta incheiat intre Vanzator si Cumparator, fara prezenta fizica simultana a Vanzatorului si a Cumparatorului, ca urmare a confirmarii comenzii de catre Vanzator, prin care Vanzatorul este de acord sa vanda si sa livreze Produsele si/sau Serviciile iar Cumparatorul este de acord sa achizitioneze, sa primeasca si sa faca plata acestor Produse si Servicii.

Drepturi de Proprietate Intelectuala (in cele ce urmeaza DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare dintre cele de mai sus.

Specificatii - toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in Comanda de catre Cumparator.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prin lansarea unei comenzi telefonice sau electronice pe site-urile anterior mentionate, Cumparatorul este de acord cu oferta Vanzatorului. In ceea ce priveste documentele care stau la baza acordului de vointa dintre parti, acestea sunt urmatoarele:

a) Comanda efectuata de catre client, precum si continutul oricarui e-mail trimis Cumparatorilor de catre Vanzator prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare

b) toate informatiile de pe site-uri care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic

c) orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat/colaborator al Vanzatorului, Cumparatorului;

d) Termeni si conditii, stabilite de catre Vanzator.

2.2. Daca Vanzatorul confirma Comanda, acest lucru implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator.  In lipsa confirmării comenzii de catre Vanzator,  nu exista acord de vointa si Contractul nu se formeaza. 

III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE VANZATORULUI

3.1. Sa utilizeze cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si sa livreze Bunurile si Serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului.

3.2. Informatiile prezentate pe site-urile Vanzatorului, au caracter informativ. Vanzatorul îşi rezervă dreptul de a face modificări cu privire la specificaţiile tehnice ale produselor. El nu va răspunde cu privire la specificatiile primite la randul sau de la alti furnizori.

3.3. Daca comanda se efectueaza de catre Cumparator in mod electronic, receptionarea acestei comenzi va fi confirmata imediat, fara insa a se intelege ca aceasta se refera la confirmarea finala, conform art. 2.2. 

3.4. Vanzatorul declara ca materialele oferite de catre Vanzator sunt informative, iar orice neconcordanta intre aceste informatii si specificatiile reale ale bunurilor supuse vanzarii nu poate fi imputata Vanzatorului, doar in masura in care Cumparatorul a solicitat expres o confirmare, iar ulterior a si obtinut-o de la Vanzator.

3.5. Insa, chiar si in situatia in care Vanzatorul nu confirma comanda (telefonic/email), Cumparatorul are obligatia de a primi bunul comandat, exceptand situatia in care acesta din urma a procedat la anularea comenzii, iar solicitarea de anulare a fost primită de Vanzator înainte de expedierea mărfii.

3.6. Vanzatorul este absolvit de răspundere în cazul în care comenzile sunt greşite sau dacă au fost anulate prea târziu de către Cumparator, in concret dupa expedierea marfii. In ceea ce priveste comenzile privind produse speciale, acestea nu pot fi anulate.

3.7. Modificarea unei comenzi de către Cumparator produce efecte numai dacă Vanzatorul a acceptat actul de modificare şi numai din momentul acceptării modificării. Cumparatorul este obligat să primească livrarea în condiţiile comandate anterior solicitării modificării dacă Vanzatorul nu a acceptat modificarea.

3.8. In orice situatie, pentru daunele cauzate Cumparatorului, Vanzatorul va răspunde doar dacă a acţionat cu intenţie sau cu gravă neglijenţă.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

4.1. Să primească livrările executate de către Vanzator la comenzile sale, în conformitate cu prezentele termeni si conditii si sa achite contravaloarea bunurilor, conform art. 5. 

4.2. Cumparatorul se obligă să garanteze plata preţului cu o scrisoare de garanţie bancară, CEC sau bilet la ordin avalizat, la alegerea Vanzatorului. Instrumentele de garanţie devin instrumente de plată din ziua scadenţei obligaţiei de plată garantate, dacă plata nu este executată la respectiva scadenţă. Cheltuielile ocazionate de executarea plăţii în această modalitate vor fi suportate de catre Cumparator. 

4.3. Cumparatorul are dreptul să verifice statusul comenzilor, facturilor, notificările de livrare.

4.4. Cumparatorul are obligata sa informeze Vanzatorul daca a fost formulata o cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă sau deschisa o procedură de insolventa, dizolvare, divizare sau fuziune, asupra  Cumparatorului.  

V. FACTURARE. PRETURI. PLATI

5.1. Preturile produselor si serviciilor afisate in cadrul site-ului www.utilben.ro includ / nu includ T.V.A., si sunt exprimate in lei.

5.2. Modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. In lipsa acesteia, plata se va efectua in termen de 1 zi de la emiterea facturii emise de către Vanzator in baza infomațiilor furnizate de Cumparator si se considera efectuată dacă sumele respective au intrat în contul Vanzatorului sau a fost efectuată în numerar.

5.3. Vanzatorul va transmite Cumparatorului factura aferenta Comenzii precum şi pentru orice alte plati aferente Comenzii exclusiv in format electronic, prin adaugarea facturii in Contul Cumparatorului sau prin posta electronica, la adresa de e-mail mentionata de Cumparator in Contul sau. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumparatorului ii revin obligatiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau si sa acceseze informatiile si documentele aferente fiecarei Comenzi, existente in Cont. 

5.4. În cazul în care Cumparatorul nu plăteşte la scadenţă, el se obligă să plătească Vanzatorului, în afară de preţul datorat, o penalitate de 2% , calculată la suma restantă, pentru fiecare zi de întârziere.

5.5. Orice plată făcută de Cumparator va stinge în primul rând penalităţile datorate până la data plăţii respective. Creanţa principală se va putea stinge numai prin plăţi ulterioare plăţii tuturor penalităţilor.

VI. GARANTII

6.1. Pentru produsele livrate, Vânzătorul acordă o garanție care diferă în funcție de tipul produsului. În cazul în care, pe durata garanţiei, se constată un defect la produsul garantat, Cumparatorul este obligat să aduca aceste aspecte la cunostinta Vanzatorului.

6.2. Garanţia nu acoperă viciile aparente, doar în situația în care acestea au fost aduse la cunostinta Vanzatorului in termen de 6 ore de la momentul preluarii bunului. Dacă sunt vizibile nereguli la sosirea mijlocului de transport (starea mijlocului de transport, a ambalajului produselor, a amplasării produselor în mijlocul de transport, a ancorării produselor în mijlocul de transport, a produselor sau altele asemenea viciilor aparente), Cumparatorul va executa întotdeauna fotografii ale mijlocului de transport, ale mărfurilor în mijlocul de transport, după descărcare şi la recepţie. Actul de recepţie cu sau fără constatarea unor nereguli şi, după caz, fotografiile, vor fi trimise de îndată Vanzatorului.

6.3. Viciile neaparente trebuie notificate in maximum 15 zile de la data receptionarii produselor. 

6.4. Vanzatorul va face constatarea defecţiunii la sediul Cumparatorului sau la sediul Utilben, conform alegerii acestuia. Dacă se constată că defectul a fost cauzat de nerespectarea de către Cumparator a condiţiilor impuse in contract şi în documentaţiile tehnice acesta pierde garantia, iar costurile aferente constatării, reparaţiei şi  înlocuirii produsului vor fi suportate de Cumparator.

6.5. De asemenea, garanţia nu se acordă in urmatoarele situatii: depozitare incorecta, avarie intenţionata, uzura naturala, manipulare incorecta sau neglijenta, curatarea cu solventi neadecvati, defectiuni de constructie, influente electrice si electronice, modificarile efectuate de catre Cumparator sau o terta parte, montaj defectuos, punerea gresita in functiune, reparatii defectoase, se utilizează produsele in alte scopuri decât uzul normale etc.

 6.6. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile sau le va primi inapoi. Produsele vor fi aduse la conformitate, intr-un termen intre 1 si 6 luni, in functie de producator, insa este posibil sa existe si exceptii de depasire a acestui termen. 

VII. TRANSFERUL PROPRIETATII

7.1. Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferata la momentul livrarii la adresa indicata de catre Cumparator in comanda. Prin livrare partile inteleg semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier, in numele Vanzatorului. 

7.2. In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnarea documentului de livrare, ci doar ulterior semnarii acestuia.

7.3. Riscul deteriorarii produselor este transferat Cumparatorului in momentul predarii acestora de Vânzător catre Transportator. În acest context, Vanzatorul nu răspunde pentru nereguli apărute pe timpul transportului, descărcării şi recepţiei produselor. 

VIII. LIVRARE. RECEPTIE. RETURNARE

8.1. Vanzatorul  are obligația de a expedia marfa la locul indicat de Cumparator în comandă. Dacă acest loc nu este indicat, Vanzatorul va expedia marfa la sediul Cumparatorului. 

8.2. Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile expediate in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului.

8.3. Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile in sistem de curierat door-to-door catre Cumparator sau catre partenerii sai persoane fizice sau juridice prin selectia acestei, in site-ul de prezentare, conform optiunii Clientului si in funcție de criterii de greutate/volum. 

8.4. Termenii de livrare sunt validati doar cu acordul scris al Vanzatorul. Termenul de livrare devine valid incepand cu ziua procesarii comenzii, dar nu inainte de finalizarea tuturor demersurilor legale comerciale pentru colaborare, precum si plata anticipata a produselor facuta de catre Cumparator si confirmata prin prezentarea documentelor ce atesta plata, daca este cazul si a comunicarii disponibilitatii de livrare de catre Vanzator. 

8.5. Livrarea la timp depinde si de respectarea conditiilor contractuale asumate de Cumparator. Livrarile partiale sunt permise. Vanzatorul nu răspunde pentru întârzierea livrării unor bunuri dacă, la rândul său, nu le-a primit de la furnizorii săi la termenele convenite cu aceştia, in afară de cazul în care, din culpa Vanzatorului, aceste termene au fost stipulate după scadenţele convenite cu Cumparatorul.

8.6. Cumparatorul are obligaţia de a plăti cheltuielile de transport, de descărcare şi de recepţie a mărfii livrate.

IX. POLITICA DE RETUR

9.1 Vanzatorul poate accepta returnarea produselor comandate la solicitarea Cumparatorului, insa nu este obligat să le accepte. Acceptul sau refuzul returului depinde de tipul de produse si motivul returului. 

9.1.1. Retururile trebuie să fie declarate înainte la centrul de asistenţă pentru clienţi al Vanzatorului. Retururile care au fost trimise fără nici o declarație în prealabil nu vor fi acceptate şi vor fi trimise inapoi clientului. În cazul în care produsele vor fi trimise fără să fi fost declarate în prealabil, Vanzatorul are dreptul de a refuza rambursarea parţială a preţului plătit de Cumparator. Fiecare pachet de  retur va avea  în interior o copie a formularului de retur acceptat de Vanzator.

9.1.2.. În cazul în care astfel de produse vor fi returnate în continuare, Vanzatorul le va da înapoi Cumparatorului, pe cheltuiala proprie.

9. 2. Toate retururile trebuie să fie declarate în scris, iar cererea trebuie să fie confirmată de Vanzator.

9. 3. Pe lângă taxa de transport, în cazul produselor returnate, Cumparatorul va plăti Vanzatorului următoarele taxe:

a) Produsele cu valoare sub 100 lei nu vor fi acceptate.

b) Produse cu valoare sub 400 lei vor fi taxate cu 50 lei pentru procesele logistice + costuri de transport.

c) Toate produsele din cataloagele Utilben vor fi gestionate dupa cum urmeaza:

Retururi 0 – 10 zile:10 % taxe din valoarea produselor comandate + costuri de transport

Retururi 10 zile – 30 zile:30 % taxe din valoarea produselor comandate + costuri de transport

Retururi 1 – 6 luni:50 % taxe din valoarea produselor comandate + costuri de transport

Retururi  mai vechi de 3 luni:nu se acceptă retururi.

9.4. Retururile care au la baza probleme de calitate, conformitate sau greseli din partea Vanzatorului nu vor aduce nici un cost suplimentar Cumparatorului. În celelalte situații, costurile privind transportul produselor returnate precum si a celor refuzate la retur va fi plătit de Cumparator.

9.5. Nu se accepta returnarea produselor in urmatoarele situatii:

a) A pieselor originale sau a comenzilor speciale.

b) Produse care deja au fost instalate, puse în funcțiune. 

c) Produsele și ambalajele care nu mai sunt intacte. Pentru orice degradare a produsului sau a ambalajului, Cumparatorul va plăti compensații Vanzatorului.

X. CONFIDENTIALITATE

10.1. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea tuturor datelor, informațiilor și documentelor, în legătură directă și/sau indirectă cu contractul perfectat intre parti, precum si cele indicate de către Cumparator/Vanzator, sau cele pe care aceștia le-au aflat accidental, în legătură cu sau despre Cumparator/Vanzator. În cazul în care oricare dintre părţi își încalcă obligația de confidențialitate, aceasta este obligată să achite celeilalte părţi suma de 5.000 EURO, cu titlu de daune interese pentru nerespectarea obligației de confidențialitate, fără ca prin plata sumei respective partea prejudiciată să piardă dreptul de a obține o reparare integrală a prejudiciului cauzat prin nerespectarea obligației de confidențialitate. 

10.2. Partile sunt de acord cu privire la faptul ca informatiile furnizate de catre Cumparator pot fi utilizate de catre Vanzator pentru executarea contractului/comenzii si pot fi facute cunoscute cu consimtamantul scris al Cumpărătorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentialitate din partea celui care le primeste.

10.3. Sunt interzise prezentarea sub marca Utilben a altor produse decât produsele livrate de catre acesta, precum si folosirea materialelor promotionale marca Utilben in alt interes decat a promova Vanzatorul.

10.4. Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

10.5. Prin inscrierea in baza de date Utilben, Cumparatorul isi ofera consimtamantul expres, in limitele legislatiei in vigoare, de a fi contactat de catre terti, parteneri ai Utilben: furnizori de servicii de marketing, alti furnizori de servicii; agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru; alte companii cu care Utilben poate dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, etc. fara ca in acest caz sa se considere ca fiind incalcata obligatia prevazuta la art. 10.1.

XI. INCETARE CONTRACT

11.1. Contractul perfectat intre parti inceteaza de drept, fără formalitățile prealabile și fără intervenția instanței judecătorești, în următoarele situații:

a) La data ajungerii la termen, în concret la data la care partile isi vor fi indeplinit toate obligatiile lor contractuale,

b) Prin acordul Părților,

c) Prin rezoluțiunea unilaterală a contractului de către Vânzător, în cazul in care Cumparatorul nu isi indeplineste obligatiile sale contractuale la termenele stabilite (plata, asigurare conditii descarcare, etc.), 

11.2. In situația prevăzută la lit. c), in functie de faptul ca bunul(bunurile) este(sunt) livrat(e) sau nu:

- Vanzatorul are dreptul sa nu mai livreze bunurile vandute, iar Cumparatorul pierde sumele deja achitate;

11.3. Oricare dintre parti are dreptul să denunţe contractul cu un preaviz de 30 zile, dar numai condiţionat de plata tuturor facturilor emise de către Vânzător pentru comenzile trimise şi acceptate de acesta. Contractul va înceta la data stipulată în actul de denunţare, dar nu înainte de expirarea preavizului şi nici de plata facturilor conform alineatului precedent.

XII. NOTIFICĂRI

12.1. Orice notificări adresate Vanzatorului se vor trimite prin e-mail la adresa  info.parts@utiben.ro  sau telefonic la numărul: 0364 130 360 şi se consideră efective din momentul înregistrării la Vanzator.

12.2. Orice notificare adresată Cumpărătorului va fi trimisă pe email, la adresa menționată în contul acestuia. 

XIII. LITIGII 

13.1. Prezentul contract este supus legii romane. Părţile se obligă să rezolve pe cale amiabilă orice probleme privitoare la starea produselor, la specificaţii tehnice, la calitatea şi la viciile ascunse ale produselor. Eventualele litigii aparute intre Utilben  si utilizatori / clienti / cumparatori si care nu s-au rezolvat pe cale amiabila vor fi solutionate de instantele competente din Cluj-Napoca.

XIV. ALTE CLAUZE

14.1. Toate produsele neachitate sunt şi rămân in  proprietatea Vanzatorului până la momentul plăţii facturii respective.

14.2. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

14.3. Cumparatorul nu poate constitui gaj, ipotecă sau alte sarcini ori interdicţii pe produsele livrate decât dacă are acordul prealabil al Vanzatorului.

Urmariti-ne pe Facebook